Brug af satfinder.

 

 

 

 

 

 

Læs venligst nedenstående om tilslutning og brug førend De tager Deres nye Sat-Finder i brug.

  1. Sluk Deres modtager før de monterer Sat-Finderen.
  2. Tilslut et mellemkabel mellem LNB og Sat-Finderens indgang mærket ”LNB” (Mærkning findes på bagsiden af instrumentet)tektronic
  3. Tilslut kablet fra modtageren til indgang mærket ”REC”.
  4. Tænd modtageren og foretag en grovjustering af parabolen ved at sætte omtrentlig azimuth og elevation.                                                                                          
  5. Juster visning til ca. 5. Justering foretages på instrumentets skrueknap.
  6. Juster nu parabolen – øst/vest og op/ned til maksimal visning på instrumentet. Når visning når maksimal signal kan visning justeres ned på skrueknappen og en fintrimning kan foretages. Når der herefter er opnået maksimal visning fastspændes parabolen. (Tag højde for at parabolen kan ændre position ved fastspænding – det kan være nødvendigt at korrigere for dette.)
  7. Kontroller at der stadig er maksimalt signal.www.tektronic.dk www.tektronik.dk
  8. Sluk modtager, afmonter instrumentet og forbind igen det oprindelige kabel til LNB.

Visning på instrumentet indikerer at der er fundet signal fra en satellit – men ikke nødvendigvis den rigtige. Hvis De efter justering og scanning / programsøgning ikke har de ønskede TV-programmer kan dette skyldtes at De har ramt en forkert satellit.emark